Smiso IKS Oppland
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@smiso-oppland.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer):

800 57 000

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso) i Oppland er et lavterskeltilbud til ungdom over 16 år, til alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep, til støttepersoner for incestutsatte barn og voksne og til de som ønsker informasjon og veiledning.

Ungdom under 16 år kan ta kontakt, men kan kun komme til samtaler i samarbeid og forståelse med foresatt(e) eller støtteperson i hjelpeapparatet.

Vi har lokaler sentralt i Gjøvik. Her disponerer vi vel 220m2 med kontorer, aktivitetsrom, grupperom og koselige oppholdsrom.

Siden vi er et lavterskeltilbud, trengs ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Alle kan henvende seg direkte til senteret – anonymt, hvis ønskelig.

Alle våre tilbud er gratis


Vårt mål er å gi støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp.

Videre skal Smiso drive forebyggende arbeid, informasjon, undervisning og rettledning til andre instanser. Vi erstatter ikke, men kommer i tillegg til offentlige hjelpeinstanser.

VI HAR TAUSHETSPLIKT

Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler ved besøk hos oss.

Våre åpningstider: mandag til fredag 08-15.30.

 

Covid-19 tiltak ved senteret:

- Alle som kommer til senteret må være HELT friske. Dersom du er syk selv eller i kontakt med andre som er syk, må samtalen foregå over telefon/video. Dette gjelder både brukere, samarbeidspartnere og ansatte ved senteret.

- Kom til avtalt tidspunkt. Vi setter opp avtaler med mellomrom mellom hver samtale. Dette gjør vi for å sikre at antallet personer på senteret på samme tid holdes lavt. 

- Veileder skjenker kaffe, te og vann til deg. Vi benytter engangskrus som du selv kaster i søppeldunken før du går igjen.

- Det er håndsprit tilgjengelig rett innenfor inngangsdøra, på alle samtalerom og toalett - bruk denne når du kommer og før du går igjen.

- Vi har økt våre renholdsrutiner, som inneholder at vi spriter ringeklokker, dørhåndtak og alle overflater hver dag.

- Hvis du må hoste eller nyse, hold deg for munnen med papirlommetørkle eller armen din - ikke hendene.

- Vi henstiller våre brukere til hovedsaklig benytte toalett hjemme før de kommer til samtale. Dersom det likevel er behov for å benytte toalettet på senteret vil dette rengjøres i etterkant av toalettbesøket.

- Hold minst 1 meter avstand til andre personer.

- Dersom du har oppholdt deg i større forsamlinger hvor det har vært umulig å overholde regler om 1 meter avstand, gjennomføres samtaler på telefon/video i inntil to uker etter hendelse. 

- Vi hilser IKKE med håndtrykk eller klem nå for tiden.