Smiso IKS Oppland
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@smiso-oppland.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer):

800 57 000

Alle støttesentrene i landet arbeider etter prinsippet om hjelp til selvhjelp.
Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter og finne fram til egne ressurser. Det innebærer:

- Erkjennelse av eget problem.

- Motivasjon for et aktivt endringsarbeid

- Bearbeiding av eget problem.

Bearbeiding har som overordnet mål å fremme bedret livskvalitet. Dette innebærer et fokus på det friske i mennesket, og hvordan det friske kan styrkes og utvikles hos den enkelte. I denne prosessen kan vi på SMISO være en støtte.

”Å våge er å miste fotfeste for en stund. Å ikke våge er å miste seg selv”.
Søren Kirkegaard