Smiso IKS Oppland
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@smiso-oppland.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer):

800 57 000

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte Tlf. 800 57 000 (gratis) https://hfsm.no/

http://www.ung.no 

http://www.klara-klok.no

Spørreside for unge mellom 10-30 år. Formål: Å gi info og veiledning om temaer relatert til helse, seksualitet mm.

http://www.dubestemmer.no 

http://www.ssmm.no 

Senter for seksuelt misbrukte menn

http://www.utsattmann.no 

http://www.selvhjelp.no 

Politiet
http://www.politiet.no/ 

http://www.lovdata.no/ 
http://www.jurk.no/ 

http://www.jussbuss.no 

Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep
http://www.fmso.no/ 

Paraplyorganisasjon til støttesentrene i landet. Her kan du finne informasjon om sentrene, artikler og fagstoff om seksuelle overgrep.

Barne, ungdom- og familiedirektoratet
http://www.bufdir.no/ 

Stine Sofies Stiftelse
http://www.barnerett.no/ 

Angstringen
http://www.angstringen.no/ 

Redd barna
http://www.reddbarna.no/ 

Barneombudet
http://www.barneombudet.no/ 

http://www.dixi.no/ 

Psykisk helse
http://www.psykiskhelse.no/ 

Sosial- og helseporten
http://www.helseporten.no/ 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
http://www.nkvts.no/ 

Domstolene
http://www.domstol.no/ 

Institutt for klinisk sexologi og terapi
http://www.sexologi.no/ 

KRIPOS
http://www.tips.kripos.no/ 

Onlinetjeneste for å tipse Kripos om seksuelle overgrep mot mindreårige.

www.linklillehammer.no