Smiso IKS Oppland
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@smiso-oppland.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer):

800 57 000

Det kan være tøft å være pårørende til noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep – enten du er forelder, søsken, kjæreste eller venn. Spørsmålene du sitter med kan være mange.

Ta gjerne kontakt med oss for samtale.