Smiso IKS Oppland
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@smiso-oppland.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer):

800 57 000

 

Reaksjoner etter overgrep kan være mange og ulike fra person til person. Her nevner vi noen:

Lav selvfølelse

Skam- og skyldfølelse

Søvnproblemer

Depressive symptomer

Ulike former for angst

Vansker med nærhet

Smerteproblematikk

Spiseforstyrrelser

Selvskading

Rusproblemer

Selvmordstanker, selvmordsforsøk

Selv om det kan oppleves tungt å bearbeide seksuelle overgrep, er det verdt å tenke over om du vil gjøre et forsøk. Målet med bearbeiding, er å skape en endring til det bedre i livet ditt - en endring mot økt livskvalitet.